40 let konání, to i smutky zahání!!!

Na čísla se dobře dívá, co nám to však napovídá??

Stará láska nerezaví, to nám už přísloví praví…

My však svůj klub milujeme a tak jej stále budujeme.

Základ, který Alena Havlíková dala, Eliška Junková jej požehnala,

skvělá parta slečen, pánů a paní, pustila se ve velká klání,

v soubojích s motory, cestami i mapami, by slávu, oblibu i úspěchů si dobyli.

A že přírodu rádi máme, pochoďáčky pořádáme,

na jaře i na podzim, všichni vedem stále prim.

Před soutěží „Eva a Adam“, každý dopis začíná …..žádám…..

o zařazení do soutěže, kdy propozice rozešlete???

Rok příprav soutěž stojí a pokud počasí se s námi spojí,

máme radost z úspěchu a nekončíme ve spěchu. Daj-li medajli nebo nedaj-li medajli??

Ptají se děti a při našich akcích je jich jako smetí...

„Mámo, táto, jezdi bezpečně“!!!

Ať nebouráme zbytečně, i my chceme v klubu začít

a ne se na auťáky mračit…

Pevnou rukou, ale s úsměvem, vede výbor A.A. už 16 let.

Úkol AMK výboru je mít vždy dobrou náladu.

Každá schůzka výboru řeší řadu úkolů, členská schůze

pak hodnotí, co se za rok událo a co ještě přiletí...

Výstavby, zájezdy, pěší trasy, zajistit výhledy na české krásy.

Při soutěži EVA a ADAM zajistit ITI, PK, ČK, TK, SÚ, JZ, pořadatele i počasí...

Vše musí klapat na výbornou, však ne vždy se všechno vyčasí…

A co říci závěrem: My jdeme dále zas a Vás rádi uvítáme mezi nás…

květen 2009, Marie Veselá