Následovnice Elišky a Výbor AMK žen

 

MOZAIKA ZNÁMÝCH TVÁŘÍ

Po Elišce Junkové převzala v roce 1970 funkci předsedkyně Alena Havlíková. Byla i ředitelkou osmnácti ročníků mototuristických soutěží Eva. Teprve v lednu 1988 předala obě své funkce Květoslavě Kučerové.

Květa vstoupila do autoklubu v listopadu 1981. Přihlásila se do něj při cvičné jízdě pražskými křižovatkami. Začala pracovat v organizační komisi a do výboru byla kooptována v lednu 1985.

Její pravou rukou se záhy stala Alena Aulíková, která ještě pod svým rodným jménem Králová pomáhala jako členka Autoklubu Bílá Labuť na první Evě a poté se hned přihlásila do AMK žen. Předsedkyní se stala roku 1993.

Nejen šéfky však dělají automotoklub takový, jaký jej všichni známe. Ve výborech se od podzimu roku 1970 vystřídalo mnoho tváří. Některé vídáme dodnes, jiné už bohužel ne. Na tomto místě si ale připomeňme všechny:

Andresíková Jitka

Aulíková Alena Současná předsedkyně, soutěže Eva se zúčastnila jedenkrát a pak se hned dostala do výboru, pořádala akce pro děti, později jízdy zručnosti a soutěžní úkoly pro Evu, několikrát vyhrála soutěž

„Večerní Prahou s Večerní Prahou“

Bartošová Máša

Běhalová Věra

Dlouhá Pavla Několik let připravovala s Marií Krechterovou mikrozávody pro děti a další dětské programy.

Dubenová Charlotta Zajela si pouze první Evu, potom se ujala funkce hospodářky autoklubu a pro své počtářské vlohy vedla výpočetní střediska soutěží. Její jazyková vybavenost byla velmi pořebná při mezinárodních akcích WIMA. A její pohodová nálada se hodila vždycky. Dodnes na ni všichni vzpomínáme.

Dvorská Zdena Říkalo se jí Ježková, protože ze svého domova udělala útulek pro zatoulané ježky, psalo se o ní v časopisech, byla i v televizi.

Fiedlerová Olga Převzala funkci hospodářky po Charlottě Dubenové.

Franková Miroslava Novinářka a jedna z organizátorek WIMA 96 v České republice.

Havlíková Alena Zakladatelka a 2. předsedkyně AMK žen. Má velkou zásluhu na vybudování a hlavně udržení AMK žen.

Hejtmánková Ludmila Od roku 1995 připravovala trať pro 8 ročníků rallye Eva a Adam.

Holubcová Milada Několikrát hlavní pořadatelka Evy.

Honzáková Jana Pro své znalosti moc prospěšná při přípravě a organizaci cvičných jízd Prahou a dalších akcí, při nichž měl autoklub co do činění s dopravní policií.

Humlová Jitka Jela Evu pouze jedenkrát v roce 1975, pak byla pořadatelkou, nyní již pracuje léta jako hlavní pořadatelka všech akcí a stará se o technické zabezpečení všech pořadatelek, vymýšlí také vtipné soutěžní úkoly.

Hužerová Markéta

Kopecká Dagmar

Kopecký Stanislav Je naším dlouholetým a věrným členem, připravuje trať pro soutěže, vymýšlí a realizuje soutěžní úkoly na všechny akce.

Kosíková Jitka

Krechterová Marie Jela už první Evu, reprezentovala autoklub na motoristických akcích, pořádala soutěže pro děti a organizovala pěší výlety.

Krieglová (později Petrovická) Věra

Kučerová Jitka Vede evidenci členů, připravuje testy a propozice na rallye Eva a Adam.

Kučerová Květa Třetí předsedkyně, pomohla AMKŽ rozvíjet i podnikání, aby si klub na sebe vydělal.

Ledererová Marie Objevila se už při kondičních jízdách na letenské pláni, jela první dvě Evy a začala pomáhat výboru.

Marhánková Marie

Matásková Anna

Matunová Marie

Mecová Marcela Dlouholetá pořadatelka.

Minkewitzová Daga Několikrát hlavní pořadatelka Evy.

Mittwalská Jiřina

Moravová Jarmila Připravovala jízdy zručnosti na akcích autoklubu.

Příplatová Karolína Je členkou výboru od roku 1998, připravuje jarní výlety do Albeřic.

Pšeničná Milena

Reitmayerová Mirka Od roku 2003 připravuje tratě na rallye Eva a Adam a počítá výsledky.

Rollová Kateřina Novinářka, psala články o soutěžích a činnosti AMK.

Strnadová Vendulka Připravuje a realizuje noční etapy rallye Eva a Adam.

Strouhalová Jaroslava

Suk František Připravuje jízdy zručnosti.

Suk Jiří Připravuje a zajišťuje technické zázemí všech soutěží.

Suková Věra Léta se se svým manželem velmi úspěšně zúčastňovala soutěží, dnes pomáhá při organizaci pořadatelů.

Šandlová Zorka

Štruncová Věra Pracovala v Motokovu a podílela se z titulu svého zaměstnání na organizaci cest obou Modrých týmů, v autoklubu byla nejvíce známá jako moderátorka při vyhlašování výsledků Evy a jako konferenciérka při

společenských akcích.

Tomášková Ája Jela první Evu a hned nabídla autoklubu svou pomoc, příštím rokem 1971 stavěla už trať Evy – bylo jich pak celkem 18.

Tomešová Lenka Vždy se starala o propagaci našich akcí, sháněla sponzory a dárky do soutěží.

Urbanová Jana Měla na starosti péči o děti z DD Sázava.

Večerková Jana Byla vítězkou Evy 87, od Áji Tomáškové se pak učila stavět trať a později tři sama udělala.

Veselá Marie Léta vedla kroniku AMKŽ a připravovala pěší výlety.

Vostárková Zdena

Záluská Marie Kapitánka sekce WIMA, organizovala setkání WIMA a léta se aktivně a úspěšně účastnila soutěží WIMA na motocyklu JAWA.

 

Aktivní členové klubu:

Otrubová Zuzana Organizuje pěší výlety a akce pro děti.

Váchová Jaroslava Zapojuje se do akcí a píše kroniku AMK žen.

Manželé Spilkovi

Manželé Novotných

 

Bývalá kulturní komise:

Běhalová Věra

Bohatová Jana - připravovala zábavu na Mikulášských i jiných kulturních akcích

Jírová Marie

Jeslínková Dagmar - připravovala program výletů na Zvíkov a na Šumavu

Minkewitzová Daga

Šrámková Blanka

Štruncová Věra

 

Dnešní výbor:

Aulíková Alena (předsedkyně)

Otrubová Zuzana (místopředsedkyně)

Fiedlerová Olga (hospodářka)

Humlová Jitka ( hlavní pořadatelka )

Kopecký Standa (tratě)

Krechterová Marie

Kučerová Jitka

Suková Věra

Veselá Marie

Stranadová Vendula ( večerní trať)

Reitmayerová Mirka ( dení etapy + itineráře )

 Suk František ( jízda zručnosti )

 Revizní komise:

Hejtmánková Ludmila (předsedkyně)

Honzáková Jana

Suk František